American Taxation Association

ATA Programs at AAA Annual Meetings

2013 AAA in Anaheim, CA

2012 AAA in Washington, DC

2011 AAA in Denver, CO

2010 AAA in San Francisco, CA

2009 AAA in New York, NY

2008 AAA in Orange County, CA

2007 AAA in Chicago

2006 AAA in Washington, D.C.

2005 AAA in San Francisco

| Contact the Webmaster | ©2013 ATA